دوشنبه 29 شهریور 1400   16:31:21
 
1399/2/8 دوشنبه تمدید مهلت ارسال مدارک جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران به اطلاع می رساند مهلت ارسال مدارک جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران تا پایان اردیبهشت ماه سال 99 تمدید گردید.
آرشیو