دوشنبه 29 شهریور 1400   15:31:21
 
1399/1/23 شنبه تمدید مهلت ارسال مدارک جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران به اطلاع می رساند مهلت ارسال مدارک جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران تا تاریخ 99/2/10 تمدید می گردد.
آرشیو