دوشنبه 29 شهریور 1400   14:47:07
 
1398/6/27 چهارشنبه نکات مهم درخصوص فرآیند ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران حفاظت الکترونیک آن دسته از شرکت های پیمانکاری حفاظت الکترونیک که طبق اطلاعیه های قبلی در حال آماده سازی مستندات فرآیند ارزیابی و رتبه بندی می باشند لازم است فایل پیوست را با دقت مطالعه فرمایند.
فايلها
نکات مهم.pdf 99.633 KB
آرشیو