دوشنبه 29 شهریور 1400   16:39:04
 
1398/6/20 چهارشنبه تمدید مهلت ارسال مدارک جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران به اطلاع می رساند مهلت ارسال مدارک جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران تا تاریخ 98/6/31 تمدید می گردد.
آرشیو